Søk i våre sider:
Forsiden Beliggenhet Priser Fast plass Informasjon Info in English Kontakt 
 
Forsiden > Fast plass

Retningslinjer for Fast plass

Reglement Frognerstrand Camping.

Hva er en Fast plass sesong? 
Fast plass sommersesong innebærer at man disponerer en fast plass (tomt) for sin campingvogn hele sommersesongen (1.mai – 1.oktober). Fast plass, sommersesong innebærer også at man disponerer plassen for opplag på vinteren. Fast plass, vintersesong innebærer at man kan disponere vognen i vintersesongen (1.oktober-1.mai). Man må selv gi beskjed om man ønsker å benytte vognen i vintersesongen. Fast plass, sommersesong faktureres i to terminer; et forskudd på 50% i april og resten i juni. Innbetalt forskudd innen forfall er bekreftelse på at man skal ha plassen denne sesongen. Fast plass, vintersesong faktureres også i to terminer; 50% i oktober og resten i januar. I tillegg faktureres strøm etter forbruk. Vognen brukes som fritidsbolig, det tillates ikke å benytte vogn på plassen som fast bopel. Alle med fast plass oppfordres til å bli medlem i facebook-gruppen "Frognerstrand Camping" I denne gruppen publiseres info som gjelder alle på plassen.

Ansvar
Eier er selv fullt ut ansvarlig for sine eiendeler som plasseres på campingplassen, og må sørge for at disse er tilstrekkelig forsikret mot de situasjoner som kan inntreffe - herunder flom. Eier er også ansavarlig for å evakuere sine eiendeler når flom truer. 

Tildeling og anvisning av sesongplass
Fast plass tildeles og anvises av plassens driver, og vogna skal plasseres som anvist ved ankomst. Det skal være minst 4 m. mellom vogner.

Hvor stor plass disponerer man?
Plassen man disponerer avgrenses i lengderetningen av campingvognas lengde inklusive draget, og i bredden vognas bredde + et «normalt» fortelt + 3 meter. Maks 7 meter inkl. teltplass. Såkalte hytter (proffcamp, isocamp osv) skal ikke være mer enn 4 meter i bredderetningen. Hele parsellen får ikke overstige 75 kvadratmeter. Utenfor denne «tomta» skal det ikke plasseres gjenstander, gjerder eller andre barrierer som hindrer andres bruk. Bilen parkeres normalt bak vogna i lengderetningen om plassen tillater det, eller etter avtale. Det er plass til én personbil pr vogn inne på området. Ekstra biler skal parkeres på anviste P-plasser. Det skal ikke lagres materialer, bilhjul, hengere ol. på plassen. Framleie av plass/vogn er ikke tillatt.

Hva kan man bygge?
Man kan bygge platting under fortelt og frem til begrensningen som beskrevet over (3 meter foran fortelt, max 7 meter inkl. fortelt). Det er kun tillatt med et "vanlig" fortelt eller såkalt "hytte" (Isocamp, Proffcamp ol.) Uteplassen kan utstyret med enkel, nøytral belysning. ALL bygging skal godkjennes før oppstart. Ved planer om å bytte til større vogn, må dette også godkjennes av plassens driver. Det er ikke tillatt å plassere trampoline, badebasseng (lite plaskebasseng for barn er tillatt), boblebad ol. på campingen.


Strøm
Fast plass inkluderer ett strømpunkt med måler, og strøm faktureres etter forbruk. Da anlegget har begrenset kapasitet skal det ikke benyttes strøm til oppvarming av fortelt og uteplass. Det er ikke tillatt å lade elbil på campingen.

Bruk av sanitæranlegg
Bruk av sanitæranlegg (toalett, vask, dusj og tømmerom) er inkludert i leien av en Fast plass. Avløpsvann skal ikke slippes ut til grunnen fra vogna, men samles opp i tett beholder og tømmes på tømmestasjonene.

Vannposter
Vannposter skal være tilgjengelig for alle på plassen. Det er ikke lov å «bygge inn» eller på noen måte gjøre det vanskelig for andre å benytte vannpostene. Dette gjelder ALLE vannposter. Det er ikke lov å ha permanent slage fra vannpost til vogn.

Inn- og utpassering, samt kjøring på plassen
Kjøring skal begrenses til et minimum, og skal foregå i ganghastighet. kjøring på plassen mellom kl 2300 og 0700 skal helst ikke forekomme.

Nattero
Mellom kl 2300 og 0700 skal det være ro på plassen. Dette betyr at snakking og lyd fra musikkanlegg, TV etc skal ha et lydnivå som ikke forstyrrer naboene.

Søppeltømming
Husholdningsavfall skal kastes i søppelcontainere som er plassert ved hvert servicebygg. Her skal det ikke kastes bygningsmaterialer, møbler, tepper og andre større gjenstander. Pappesker skal rives opp slik at de tar minst mulig plass. Større gjenstander skal kjøres til gjenvinningstasjon, f.eks. Esval ved Vormsund, og ikke settes ved containerne eller andre steder på plassen.

Brygger og båtplasser
Vi praktiserer en liberal holdning i forhold til brygger og båtplasser, men husk alle skal ha lik rett til å bruke strandsonen (Allemannsretten). Brygger er ikke privat område selv om man har bygget dem selv, og man skal ikke hindre noen i å oppholde seg der. Dersom det kommer gjester med båt som vil besøke campingen skal ikke disse nektes å legge til ved bryggene. All bygging av brygger og utbygging av brygger må godkjennes på forhånd.

Oppsigelse og fraflytting
Det gjelder en måneds oppsigelsestid, og leien løper til plassen er fullstendig ryddet. I noen tilfeller kan det avtales med driver at platting etterlates ved flytting, men man kan ikke kreve vederlag for denne av verken driver eller ny leietaker. Et eventuelt salg "på rot" av vogn og/eller platting må først godkjennes av plassens driver. Plattinger som overgår godkjent størrelse kan ikke selges på rot. Disse må enten nedjusteres til godkjent størrelse, eller fjernes helt.


Frognerstrandvegen, 2166 Oppaker