Søk i våre sider:
Forsiden Beliggenhet Priser Fast plass Informasjon Info in English kontakt 
 
Forsiden > Fast plass

Hva er en Fast plass sesong?

Fast plass sesong innebærer at man disponerer en fast plass (tomt) for sin campingvogn hele sesongen (mai - september). Plassen disponeres også for opplag og sporadisk bruk gjennom vinteren.

Ansvar

Eier er selv fullt ut ansvarlig for sine eiendeler som plasseres på campingplassen, og må sørge for at disse er tilstrekkelig forsikret mot de situasjoner som kan inntreffe - herunder flom. Eier er også ansavarlig for å evakuere sine eiendeler når flom truer. 


Tildeling og anvisning av sesongplass

Fast plass tildeles og anvises av plassens driver, og vogna skal plasseres som anvist ved ankomst.


Hvor stor plass disponerer man?

Plassen man disponerer avgrenses i lengderetningen av campingvognas lengde inklusive draget, og i bredden vognas bredde + et «normalt» fortelt + 3 meter. Utenfor denne «tomta» skal det ikke plasseres gjenstander, gjerder eller andre barrierer som hindrer andres bruk. Bilen parkeres normalt bak vogna i lengderetningen om plassen tillater det, eller etter avtale. Det er plass til én personbil pr vogn inne på området. Ekstra biler skal parkeres på anviste P-plasser.


Hva kan man bygge?

Man kan bygge platting under fortelt og frem til begrensningen som beskrevet over (3 meter foran fortelt). Uteplassen kan utstyret med enkel, nøytral belysning.


Strøm

Fast plass inkluderer ett strømpunkt med måler, og strøm faktureres etter forbruk. Da anlegget har begrenset kapasitet skal det ikke benyttes strøm til oppvarming av fortelt og uteplass. 


Bruk av sanitæranlegg

Bruk av sanitæranlegg (toalett, vask, dusj og tømmerom) er inkludert i leien av en Fast plass. Avløpsvann skal ikke slippes ut til grunnen fra vogna, men samles opp i tett beholder og tømmes på tømmerommene.


Inn- og utpassering, samt kjøring på plassen

Kjøring skal begrenses til et minimum, og skal foregå i ganghastighet. Det skal ikke forekomme kjøring på plassen mellom kl 2300 og 0700. I denne perioden er bommen stengt og lar seg ikke åpne med de tildelte kortene. Hvis du kommer sent eller skal reise tidlig parkeres bilen utenfor bommen. Ved akutte tilfeller benyttes vakttelefonen.


Nattero

Mellom kl 2300 og 0700 skal det være ro på plassen. Dette betyr at snakking og lyd fra musikkanlegg, TV etc skal ha et lydnivå som ikke forstyrrer naboene.


Søppeltømming

Husholdningsavfall skal kastes i søppelcontainere som er plassert ved hvert serviebygg. Her skal det ikke kastes bygningsmaterialer, møbler, tepper og andre større gjenstander. Pappesker skal rives opp slik at de tar minst mulig plass. Større gjenstander skal kjøres til deponi, f.eks. Esval ved Vormsund, og ikke settes ved containerne eller andre steder på plassen.


Brygger og båtplasser

Vi praktiserer en liberal holdning i forhold til brygger og båtplasser, men husk alle skal ha lik rett til å bruke strandsonen (Allemannsretten). Brygger er ikke privat område selv om man har bygget dem selv, og man skal ikke hindre noen i å oppholde seg der. Dersom det kommer gjester med båt som vil besøke campingen skal ikke disse nektes å legge til ved bryggene.

Fast plass faktureres i to terminer; et forskudd på 25% i april og resten i juni. Innbetalt forskudd innen på forfall er bekreftelse på at man skal ha plassen denne sesongen. I tillegg faktureres strøm etter forbruk i september og april.


Oppsigelse og fraflytting

Det gjelder en måneds oppsigelsestid, og leien løper til plassen er fullstendig ryddet. I noen tilfeller kan det avtales med driver at platting etterlates ved flytting, men man kan ikke kreve vederlag for denne av verken driver eller ny leietaker.Frognerstrandvegen, 2166 Oppaker